Kontakt

CHCETE NÁS KONTAKTOVAŤ?

Prečo sa bojíte peňazí?
BOHATÝ = BOH a TY!
Keď ste bohatý naplňujete svoj potenciál, svoje poslanie.
Keď máte peniaze, tak ich môžete rozdávať ďalším.
Peniaze sú energia.
Je to odmena za Vašu tvorivosť.
Je to výmena energií.
“Je lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý.”
To ako žijete, to už viete.
Je potrebné byť otvorený zmene!
Udalosti sa môžu zmeniť len teraz!
Nikdy inokedy a inde to nejde!
Váš život si vyžaduje Vašu aktivitu.