Rast vďaka kontrastom!

Človek sa zlepšuje len vtedy, keď je pod tlakom!

Prekonajte vlastnú pohodlnosť! Začnite robiť veci inak a uvidíte iné výsledky. Zmena prostredia, vedie k zmene myslenia, inak sa rozhodujete a výsledky sú iné. Dávajte si pozor kým sa obklopujete! Nebojte sa tlaku! Tlak pomáha! Aby ste boli inde, ako ste teraz. Vyhovuje vám, kde ste teraz?